Informacje o studiach technicznych

Znaleziono wszystkich: 7
Liczba studentów uczelni technicznych wzrasta:) pomimo niżu demograficznego.

źródło: GUS

Przegląd uczelni
w Polsce

220_300_pol.jpg
Wy__sza_Szko__a_Ekologii_i_Zarz__dzania_w_Warszawie_boks_220_og__lny.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura samochód elektrektryczny
miniatura